- The Oxonian Review - https://www.oxonianreview.org/wp -

Contact

Editors-in-Chief

Daniel Kodsi
daniel.kodsi@balliol.ox.ac.uk [1]

Dan Sutton
daniel.sutton@sjc.ox.ac.uk [2]

**

Submissions
oxoniansubmissions@gmail.com [3]